0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K23 Cyber Championship
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۰۴
۸۵
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۸:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۹۰
۹۲
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۳:۰۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۹۲
۹۵
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۴:۴۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۹۳
۱۰۲
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۹:۴۸
Atlanta Hawks (Cyber)
۹۸
۸۴
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۴:۴۰
  World NBA 2K23 Cyber League
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۰۰
۱۰۶
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۹۸
۱۰۸
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Toronto Raptors (Cyber)
۱۰۶
۱۰۰
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۳:۱۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۱۰
۱۰۶
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۷:۱۰
Miami Heat (Cyber)
۱۱۹
۱۱۲
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۹۴
۱۱۶
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۳:۵۰
Utah Jazz (Cyber)
۸۶
۱۱۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۷
۹۵
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۹:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۸۲
۱۱۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۲:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۰۱
۹۸
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۹:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۸۷
۱۲۶
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۱:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۶
۸۲
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۱:۵۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۲۶
۱۲۱
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۹۸
۸۴
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۳:۵۰
Miami Heat (Cyber)
۱۰۸
۹۹
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۷۶
۱۱۱
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۷:۵۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۱۱
۹۰
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۲
۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
inprogress
۲۰:۳۰
Utah Jazz (Cyber)
۹۴
۱۰۱
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۴:۳۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۹۸
۹۱
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۹۵
۱۰۵
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۰۲
۱۰۸
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۹۳
۸۶
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۸۴
۹۹
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۵:۱۰
Miami Heat (Cyber)
۱۰۸
۹۸
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۵:۵۰
Toronto Raptors (Cyber)
۷۵
۱۰۲
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۶:۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۸۷
۹۵
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۷:۱۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۱۴
۱۲۲
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۷:۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
۸۵
۱۰۸
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۸:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۱۰۸
۸۶
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۹:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۸
۳۰
Boston Celtics (Cyber)
inprogress
۲۱:۱۰
  World NBA 2K21 1x1
Tracy McGrady
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۳:۵۰
Russell Westbrook
۸
۱۱
James Harden
Finished
۰۱:۰۰
Luka Doncic
۱۲
۱۰
James Harden
Finished
۱۱:۵۰
Kobe Bryant
۸
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۲:۱۰
Luka Doncic
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۹:۵۰
Bradley Beal
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۳:۱۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۰۳:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۱
Russell Westbrook
Finished
۰۹:۴۰
Michael Jordan
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۲۱:۲۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۰:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۰۰:۱۰
James Harden
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۰۰:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۳۰
Tracy McGrady
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۰۰:۴۰
Luka Doncic
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۰:۵۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۱:۱۰
Bradley Beal
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۱:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۱۳
Tracy McGrady
Finished
۰۱:۳۰
Luka Doncic
۲
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Russell Westbrook
Finished
۰۱:۵۰
Damian Lillard
۱۶
۱۴
Bradley Beal
Finished
۰۲:۰۰
Tracy McGrady
۱۲
۳
James Harden
Finished
۰۲:۱۰
Kobe Bryant
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۲:۲۰
Michael Jordan
۱۳
۱۵
Luka Doncic
Finished
۰۲:۳۰
Russell Westbrook
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۰۲:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
James Harden
Finished
۰۲:۵۰
LeBron James
۱۱
۲
Tracy McGrady
Finished
۰۳:۰۰
Kobe Bryant
۱۴
۱۲
Michael Jordan
Finished
۰۳:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Damian Lillard
Finished
۰۳:۳۰
James Harden
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۴:۰۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۱۰
Bradley Beal
۹
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۰۴:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۰۴:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۷
LeBron James
Finished
۰۴:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۰۴:۵۰
James Harden
۱۶
۱۴
Russell Westbrook
Finished
۰۵:۰۰
Bradley Beal
۲
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۵:۱۰
Luka Doncic
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۰۵:۲۰
Damian Lillard
۲
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۵:۳۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
James Harden
Finished
۰۵:۴۰
Bradley Beal
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۵۰
LeBron James
۱۲
۴
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۰۰
Luka Doncic
۱۲
۷
Damian Lillard
Finished
۰۶:۱۰
James Harden
۱۲
۱۰
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
Kawhi Leonard
Finished
۰۶:۳۰
LeBron James
۱۱
۶
Michael Jordan
Finished
۰۶:۴۰
Russell Westbrook
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۶:۵۰
Bradley Beal
۷
۱۱
James Harden
Finished
۰۷:۰۰
Kawhi Leonard
۱۲
۷
Damian Lillard
Finished
۰۷:۱۰
LeBron James
۱۱
۳
Tracy McGrady
Finished
۰۷:۲۰
Russell Westbrook
۹
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۳۰
Bradley Beal
۲
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۷:۴۰
James Harden
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۷:۵۰
Damian Lillard
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۰۸:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Russell Westbrook
Finished
۰۸:۱۰
Tracy McGrady
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۸:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Bradley Beal
Finished
۰۸:۳۰
Kobe Bryant
۱۱
۳
James Harden
Finished
۰۸:۴۰
Damian Lillard
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۸:۵۰
Tracy McGrady
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۰۹:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Luka Doncic
Finished
۰۹:۱۰
Bradley Beal
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۰۹:۲۰
Damian Lillard
۱۱
۱۳
James Harden
Finished
۰۹:۳۰
Tracy McGrady
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۹:۵۰
LeBron James
۱۱
۶
Kawhi Leonard
Finished
۱۰:۰۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۰:۱۰
James Harden
۱۵
۱۳
Russell Westbrook
Finished
۱۰:۲۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۰:۳۰
Michael Jordan
۷
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۰:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Damian Lillard
Finished
۱۰:۵۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۱۱:۰۰
James Harden
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۱:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۱۱:۲۰
Tracy McGrady
۱۱
۵
Kawhi Leonard
Finished
۱۱:۳۰
Russell Westbrook
۸
۱۱
Damian Lillard
Finished
۱۱:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۱۲:۰۰
LeBron James
۱۱
۴
Kawhi Leonard
Finished
۱۲:۲۰
Damian Lillard
۱۱
۹
Russell Westbrook
Finished
۱۲:۳۰
Bradley Beal
۴
۱۲
Luka Doncic
Finished
۱۲:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۴
James Harden
Finished
۱۲:۵۰
LeBron James
۱۱
۳
Tracy McGrady
Finished
۱۳:۰۰
Russell Westbrook
۹
۱۱
Damian Lillard
Finished
۱۳:۱۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۳:۲۰
Luka Doncic
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۳:۳۰
James Harden
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۱۳:۴۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۳:۵۰
Damian Lillard
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۱۴:۰۰
Luka Doncic
۱۱
۱۳
Kawhi Leonard
Finished
۱۴:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
James Harden
Finished
۱۴:۲۰
LeBron James
۱۱
۷
Michael Jordan
Finished
۱۴:۳۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
Bradley Beal
Finished
۱۴:۴۰
Kawhi Leonard
۱۲
۲
Tracy McGrady
Finished
۱۴:۵۰
Kobe Bryant
۱۲
۷
Damian Lillard
Finished
۱۵:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۱۵:۱۰
James Harden
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۱۵:۲۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۵:۳۰
LeBron James
۱۱
۳
Kobe Bryant
Finished
۱۵:۴۰
Luka Doncic
۹
۱۱
Bradley Beal
Finished
۱۵:۵۰
Russell Westbrook
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۶:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۷
James Harden
Finished
۱۶:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۱۶:۲۰
Luka Doncic
۱۰
۱۳
Tracy McGrady
Finished
۱۶:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۱۶:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۱۶:۵۰
James Harden
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۷:۰۰
Tracy McGrady
۲
۱۱
LeBron James
Finished
۱۷:۱۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۷:۲۰
Bradley Beal
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۷:۳۰
James Harden
۹
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۱۷:۴۰
Kawhi Leonard
۹
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۷:۵۰
LeBron James
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۱۸:۰۰
Tracy McGrady
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۱۸:۱۰
Luka Doncic
۱۱
۷
James Harden
Finished
۱۸:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Michael Jordan
Finished
۱۸:۳۰
Damian Lillard
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۱۸:۴۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۸:۵۰
Tracy McGrady
۶
۱۰
Luka Doncic
Finished
۱۹:۰۰
James Harden
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۹:۱۰
Russell Westbrook
۱
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۹:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۸
LeBron James
Finished
۱۹:۳۰
Tracy McGrady
۱۲
۱۴
Damian Lillard
Finished
۱۹:۴۰
James Harden
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۲۰:۰۰
Bradley Beal
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۲۰:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۴
Tracy McGrady
Finished
۲۰:۲۰
Kobe Bryant
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۲۰:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۲۰:۴۰
James Harden
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۲۰:۵۰
Kawhi Leonard
۱۱
۳
Damian Lillard
Finished
۲۱:۰۰
Tracy McGrady
۱۱
۷
Bradley Beal
Finished
۲۱:۱۰
LeBron James
۴
۲
Russell Westbrook
inprogress
۲۱:۳۰
James Harden
-
-
Damian Lillard
بازی شروع نشده است
۲۱:۴۰
  World Virtual E-comp Basketball (4x8 mins / OT - 4 mins)
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۶
۶۶
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۲:۵۷
New York Knicks (Cyber)
۸۲
۶۵
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Denver Nuggets (Cyber)
۶۸
۷۱
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۸:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۹۱
۹۰
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
Orlando Magic (Cyber)
۷۱
۷۲
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۳:۳۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۸۲
۶۲
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۴:۵۷
Denver Nuggets (Cyber)
۷۰
۵۲
San Antonio Spurs (Cyber)
inprogress
۲۰:۵۷
Sacramento Kings (Cyber)
۳۲
۳۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
San Antonio Spurs (Cyber)
۴۴
۷۸
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۹:۳۰
Denver Nuggets (Cyber)
۵۴
۶۳
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۱۰:۱۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۵
۷۳
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۷۳
۸۱
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۰:۵۰
New York Knicks (Cyber)
۵۸
۹۰
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۶۲
۷۵
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۲:۰۷
Sacramento Kings (Cyber)
۶۵
۷۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۳:۱۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۸
۷۶
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۳:۵۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۶
۶۶
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۴:۳۷
Golden State Warriors (Cyber)
۶۹
۷۱
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۵:۱۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۷
۷۹
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۱۵:۳۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۵۶
۶۳
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۶:۲۷
New York Knicks (Cyber)
۳۰
۳۵
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۶:۴۷
New York Knicks (Cyber)
۶۵
۹۳
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۱۷:۰۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۷۳
۸۵
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۷:۲۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۴
۸۸
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۸:۱۰
Boston Celtics (Cyber)
۵۸
۷۹
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۸:۲۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۶۲
۷۱
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۸:۴۷
Orlando Magic (Cyber)
۸۳
۷۴
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۹:۰۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۷
۷۸
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۹:۴۷
New York Knicks (Cyber)
۷۲
۸۲
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۲۰:۰۷
Golden State Warriors (Cyber)
۲۴
۱۷
Los Angeles Clippers (Cyber)
inprogress
۲۱:۱۷
  World E-Basketball H2H GG League - 4x5mins
Los Angeles Clippers (SURGEON)
۱۸
۲۴
BOS Celtics (DIMES)
inprogress
۲۱:۱۶
Brooklyn Nets (SHADOW)
۴۲
۵۲
Los Angeles Lakers (BOOGIE)
Finished
۰۲:۵۲
Memphis Grizzlies (ICEMAN)
۶۲
۵۳
Brooklyn Nets (LANES)
Finished
۰۱:۰۶
Memphis Grizzlies (ICEMAN)
۷۳
۶۶
Los Angeles Lakers (EVERGREEN)
Finished
۰۱:۳۸
Los Angeles Lakers (BOOGIE)
۴۶
۴۹
Memphis Grizzlies (YUNG BALL)
Finished
۰۰:۴۴
Brooklyn Nets (LANES)
۶۰
۵۱
Golden State Warriors (UNDERRATED)
Finished
۰۲:۱۰
Memphis Grizzlies (YUNG BALL)
۵۴
۶۳
Brooklyn Nets (SHADOW)
Finished
۰۲:۲۰
Memphis Grizzlies (YUNG BALL)
۴۱
۴۸
Los Angeles Lakers (BOOGIE)
Finished
۰۳:۵۶
Boston Celtics (EVERGREEN)
۶۶
۴۲
Milwaukee Bucks (UNDERRATED)
Finished
۰۶:۵۸
Memphis Grizzlies (DRAGON)
۵۶
۶۰
Brooklyn Nets (QUAZAR)
Finished
۱۰:۲۶
Los Angeles Lakers (SHARPSHOOTER)
۸۷
۴۴
Golden State Warriors (DOUBLEFOUR)
Finished
۱۰:۵۸
Los Angeles Lakers (DIMES)
۳۷
۷۰
Golden State Warriors (SURGEON)
Finished
۱۱:۰۸
Memphis Grizzlies (DRAGON)
۴۷
۷۷
Los Angeles Lakers (SHARPSHOOTER)
Finished
۱۱:۳۰
Memphis Grizzlies (DRAGON)
۶۲
۶۷
Golden State Warriors (DOUBLEFOUR)
Finished
۱۲:۳۴
Brooklyn Nets (QUAZAR)
۷۳
۶۵
Los Angeles Lakers (SHARPSHOOTER)
Finished
۱۳:۰۰
Brooklyn Nets (QUAZAR)
۶۲
۷۴
Memphis Grizzlies (DRAGON)
Finished
۱۳:۳۸
Los Angeles Lakers (SHARPSHOOTER)
۸۲
۵۱
Memphis Grizzlies (DRAGON)
Finished
۱۴:۱۰
Golden State Warriors (DOUBLEFOUR)
۵۸
۵۹
Brooklyn Nets (QUAZAR)
Finished
۱۴:۴۲
Golden State Warriors (DOUBLEFOUR)
۴۹
۶۵
Memphis Grizzlies (DRAGON)
Finished
۱۵:۱۴
Los Angeles Lakers (SHARPSHOOTER)
۶۴
۵۶
Brooklyn Nets (QUAZAR)
Finished
۱۵:۴۶
Milwaukee Bucks (DRAGON)
۴۳
۶۵
Boston Celtics (QUAZAR)
Finished
۱۶:۵۰
Milwaukee Bucks (DRAGON)
۴۶
۴۱
Pheonix Suns (DOUBLEFOUR)
Finished
۱۸:۵۸
Pheonix Suns (DOUBLEFOUR)
۶۱
۶۷
Los Angeles Clippers (SHARPSHOOTER)
Finished
۱۹:۳۰
Los Angeles Clippers (SURGEON)
۵۱
۳۸
BOS Celtics (DIMES)
Finished
۱۹:۴۰
Boston Celtics (QUAZAR)
۴۴
۵۳
Milwaukee Bucks (DRAGON)
Finished
۲۰:۰۲
Pheonix Suns (DOUBLEFOUR)
۶۹
۶۸
Milwaukee Bucks (DRAGON)
Finished
۲۰:۳۴
Milwaukee Bucks (DRAGON)
۴۸
۵۱
Boston Celtics (QUAZAR)
inprogress
۲۱:۰۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید