0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Online Live League
Gian van Veen
۴
۳
Gary Stone
Finished
۱۴:۱۵
Josh Payne
۱
۴
Dave Cameron
Finished
۱۵:۱۵
Gary Stone
۴
۳
Graham Usher
Finished
۱۵:۳۵
Graham Usher
۳
۴
Gian van Veen
Finished
۱۶:۴۵
Gary Stone
۱
۴
Arjan Konterman
Finished
۱۳:۰۵
Josh Payne
۴
۰
Graham Usher
Finished
۱۳:۲۵
Dave Cameron
۳
۴
Gian van Veen
Finished
۱۳:۴۰
Arjan Konterman
۰
۴
Josh Payne
Finished
۱۴:۰۰
Graham Usher
۱
۴
Dave Cameron
Finished
۱۴:۴۰
Arjan Konterman
۳
۴
Gian van Veen
Finished
۱۵:۰۰
Gian van Veen
۴
۲
Josh Payne
Finished
۱۵:۵۵
Graham Usher
۱
۴
Arjan Konterman
Finished
۱۶:۱۰
Dave Cameron
۴
۲
Gary Stone
Finished
۱۶:۳۰
Gary Stone
۲
۴
Josh Payne
Finished
۱۷:۰۵
Arjan Konterman
۲
۴
Dave Cameron
Finished
۱۷:۲۵
  World PDC World Youth Championship
Nathan Girvan
۱
۶
Josh Rock
Finished
۰۰:۴۵
  World Players Championship Finals
Rob Cross
۶
۱۱
Michael van Gerwen
Finished
۰۱:۰۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید